1. Home >
  2. Blog >
  3. Blog Detail
Blog Show

Múc đất

Dec 31, 2020 Luật sư tư vấn ph p luật đất đai trực tuyến miễn ph qua điện thoại: 1900.6568 . 1. Bảng m k hiệu c c loại đất mới nhất năm 2021. K hiệu c c loại đất theo mục đ ch sử dụng đất theo Luật đất đai 2013 v được hướng dẫn cụ thể tại Phụ lục 01 TT 55/2013/TT-BTNMT như sau:

Relate Blog

toTop
Click avatar to contact us